Nas Tardes Escuras. Libro/cd (2013)

Unha hora curta. Desbotando mitos (2013)

35 Anos de Historieta Galega (2008)

El Patito Editorial
Avenida de A Coruña, 6-1º B. 15701 Santiago de Compostela
Tel: 981552130
Mail: info@elpatitoeditorial.com